Byddwn yn cyhoeddi manylion o weithgareddau celloedd tanwydd Ynni Glan yn Eisteddfod 2012 yn fuan.

Details will be published of Ynni Glan's fuel cell activities at the 2012 Eisteddfod soon.